Bestyrelse

Medlemmer

Bente Lyndrup -

Formand

Jannie Larsen -

Næstformand

Stig Laugsten

JØRGEN BRUUN CHRISTENSEN -

repræsentant for Musikværkets Venner

Holger Schmedes -

Repræsentant for Musikskolen på Mors

Jens Dahlgaard -

Repræsentant for børne- og kulturudvalget, morsø kommune

Hanne Skov -

repræsentant for Morsø suzuki skole

Gerhard Mark