Formål og historie

Formål

Fondens vedtægter fastlægger, at det er fondens formål

– At erhverve den faste ejendom beliggende Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors (det gamle elværk) og deri etablere og drive et ”Musikkens Hus” med musikundervisning, koncertvirksomhed og anden musikalsk og kunstnerisk virksomhed for derigennem at virke til gavn for det lokale og regionale musikliv,

– At udleje lokaler til undervisningsbrug, koncerter og andre arrangementer, som findes ønskelige i forbindelse med musikhusets drift,

– At arrangere koncerter og andre kulturelle aktiviteter, og

– At støtte lokale musikformål.

 

Et eventuelt overskud ved fondens drift tilfalder fonden, og anvendes efter bestyrelsens beslutning til opfyldelse af fondens formål, herunder støtte til lokale musikformål eller henlæggelser til konsolidering.

Uddelingspolitik

Musikværkets uddelinger foretages på baggrund af de indtægter, der kan opnås ved udleje af fondens ejendom beliggende Gasværksvej 60, Nykøbing Mors. Bestyrelsen vurderes størrelsen på uddelinger i løbet af året.

Det er bestyrelsens overordnede mål for uddelingspolitikken at fastholde kvaliteten og rammen for fondens aktiviteter – bygningen (det gamle elværk) – på et højt niveau. Uddelingspolitikken for Musikværket er derfor kendetegnet ved hovedsageligt at vedrøre interne uddelinger til at bevare det gamle elværk i en god stand.

Fondens uddelingspolitik er derved karakteriseret ved det overordnede princip, at fonden ikke kan ansøges om midler, da fonden selv i videt muligt omfang ønsker at bruge fondens midler til at bevare ejendommen Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors.

Da fonden er en erhvervsdrivende fond, vil der være år, hvor fonden har behov for at konsolidere sig, hvorfor uddeling i disse år ikke vil forekomme. Indtil der igen er opbygget en fri reserve eller der viser sig behov for at foretage renovering af ejendommen vil fonden have en passiv uddelingspolitik.

 

For regnskabsåret 2017, har der ingen uddelinger været, ligesom der pt. ikke er afsat nogen ramme for uddelinger i 2018.

HISTORIE

Historiske fotos

Fire fotografier fra 1951, taget af Egon Hellegaard. Gave fra Egon Hellegaard, april 2002. Orginale fotografier kan ses indrammet og ophængt i Musikværkets gangareal på stueplan.

Kig fra Lille Sal ind i Store Sal.

I forgrunden 120 hk Burmeister & Wain dieselmotor – fjernet i 1958. I baggrunden en 1100 kh Burmeister & Wain dieselmotor – fjernet i 1965.

 

2800 hk Burmeister & Wain dieselmotor. Nedtaget i 1965

T. v. maskinmester Henning A. Schrader, ansat i 1950.

T. h. et reyrolle-anlæg

1100 kh Burmeister & Wain dieselmotor – fjernet i 1965. (samme dieselmotor som er i baggrunden på første fotografi.)